KONFERENCJA RADIOTERAPII ŚRÓDOPERACYJNEJ

Program Konferencji

I Konferencja Radioterapii Śródoperacyjnej
Gliwice 7-8 grudzień 2023
PROGRAM

Image 1

Czwartek, 07.12.2023

8:00-9:00Rejestracja uczestników
9:00-9:30Powitanie uczestników
„Zwięzła historia radioterapii śródoperacyjnej NIO-PIB Oddział w Gliwicach”
prof. dr hab. n. med. Jerzy Wydmański, NIO Gliwice
Prezentacja filmu Pt. „20 Lat radioterapii śródoperacyjnej w Narodowym Instytucie Onkologii w Gliwicach”
„Znaczenie współpracy pracowników ochrony zdrowia z organizacjami pacjentów na rzecz poprawy komfortu leczenia onkologicznego”
Justyna Dec, Fundacja Oko w Oko z Rakiem
9:30-10:00Wykład Inauguracyjny: „Radioterapia Precyzyjna”
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski
Dyrektor NIO-PIB , Oddział w Gliwicach, Konsultant Krajowy w Dziedzinie Radioterapii Onkologicznej
10:00-10:20„Operacje oszczędzające pierś skojarzone z radioterapią śródoperacyjną – 15 letnie obserwacje”
prof. dr hab. n. med. Jerzy Wydmański, NIO Gliwice
10:30-10:45„Operacje oszczędzające piersi – okiem chirurga”
dr n. med. Ryszard Szumniak, NIO Gliwice
10:45-11:00„Miejsce radioterapii śródoperacyjnej w operacjach onkoplastycznych raka piersi – wybrane przypadki kliniczne ’’
dr n. med. Maria Turska D-Amico, NIO Gliwice
11:00-11:15„Zaawansowana technologicznie radioterpia raka piersi”
dr n. med. Tomasz Latusek, NIO Gliwice
11:15-11:25Dyskusja
11:25-12:00Przerwa kawowa
12:00-12:15„Zastosowanie radioterapii śródoperacyjnej w nowotworach głowy i szyi”
dr n. med. Grzegorz Woźniak, NIO Gliwice
12:15-12:30„Chirurgia skojarzona ze śródoperacyjną radioterapią (IORT) w leczeniu nowotworów regionu głowy i szyi”
dr n. med. Cezary Szymczyk, NIO Gliwice
12:30-12:45Operacje oszczędzające pierś z zastosowaniem radioterapii śródoperacyjnej: spojrzenie chirurga onkologa.
dr hab. n. med. Andrzej Kurylcio, UM w Lublinie
12:45-13:05„Radioterapia śródoperacyjna chorych na raka odbytnicy oraz raka trzustki: doświadczenie uniwersyteckiego ośrodka lubelskiego”
dr n. med. Aleksandra Kozłowska, prof. dr hab. n. med. Wojciech P. Polkowski, UM w Lublinie
13:05-13:15„Radioterapia śródoperacyjna u chorych na raka piersi: doświadczenia Kliniki Chirurgii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w latach 2005-2014”
dr n. med Małgorzata Jankiewicz, COZL Lublin
13:15-13:20Dyskusja
13:20-14:45LUNCH
14:45-15:00“Radioterapia śródoperacyjna – doświadczenia własne”
dr hab.n.med Dawid Murawa, UZ Zielona Góra
15:00-15:30“100 brain metastasis treatment with IORT – single center results and experiences”
dr med. Henning Kahl, Universitätsklinikum Augsburg
15:30-16:00“Spinal IORT in combination with radiolucent instrumentation-experience with first cases”
prof. dr med. Ehab Shiban, Universitätsklinikum Augsburg
16:00-16:30“IORT: experiences in Spain”
prof. dr med. Felipe A. Calvo, Clinica Universidad de Navarra
16:30-16:45“Radioterapia śródoperacyjna – doświadczenia własne”
prof. dr hab.n.med Piotr Richter, UJ Kraków
16:45-17:00Dyskusja
19:00Uroczysta kolacja Restauracja w Hotelu Sylwia

Piątek, 08.12.2023

9:00-9:30 “Intraoperative Radiotherapy (IORT) when sweets become radiobiological bitter?”
prof dr hab. n.med. Bogusław Maciejewski, NIO Gliwice  dr n. med. Bartosz Urbański, WCO
9:30-10:00 „Biologiczne podstawy i zastosowanie kliniczne radioterapii „FLASH”
prof. nadzw. dr hab. n. med. Dorota Gabryś, NIO Gliwice
10:00-10:15 „Biologiczne właściwości płynu z loży pooperacyjnej po leczeniu oszczędzającym pierś i radioterapii śródoperacyjnej”
dr n. med. Agnieszka Gdowicz-Kłosok, NIO Gliwice
10:15-10:45 Przerwa kawowa
10:45-11:05 „Doświadczenia kliniczne Wielkopolskiego Centrum Onkologii w stosowaniu IORT”
dr n. med. Bartosz Urbański, WCO
11:05-11:25 „Fizyczne i techniczne aspekty w radioterapii śródoperacyjnej promieniowaniem elektronowym (IOERT).”
dr n. fiz. Marta Kruszyna-Mochalska, WCO
11:25-11:45 „Wprowadzenie do radioterapii śródoperacyjnej. Ochrona radiologiczna i dozymetria. Aspekty techniczne IORT”
mgr Żaneta Kaniszewska-Dorsz, NIO Gliwice
11:45-12:05 „Weryfikacja wiązki promieniowania w IORT”
dr n. med. Marek Kijonka, NIO Gliwice
12:05-12:25 „Organizacja pracy w Pracowni Radioterapii Śródoperacyjnej – 20 lat doświadczeń”
mgr Żaneta Kaniszewska-Dorsz, NIO Gliwice
12:25-12:40 „Napromienianie części gruczołu piersiowego z zastosowaniem radioterapii śródoperacyjnej – 10 lat doświadczeń.”
dr hab. n. med. Michał Falco, Magdalena Rolla, Agnieszka Czekała, Jolanta Pietruszewska, Marta Milchert-Leszczyńska, Bartłomiej Masojć, ZCO Szczecin
12:40-14:00 LUNCH
14:00-14:15 „Zastosowanie kV-IORT w wybranych wskazaniach klinicznych”
prof. nadzw. dr hab. n. med. Wojciech Majewski, NIO Gliwice
14:15-14:30 „Brachyterapia śródoperacyjna czy okołooperacyjna?”
dr hab. n. med. Piotr Wojcieszek, NIO Gliwice
14:30-14:45 „Zastosowanie promieniowania X w radioterapii raka odbytnicy: 50 lat historii i nowa nadzieja”
dr n. med. Małgorzata Kraszkiewicz, NIO Gliwice
14:45-15:00 Dyskusja
15:00 Zakończenie konferencji